5 września 2019

Kompetencje pracowników - stan obecny i wyzwania rynkowe – zapraszamy na konferencję

Czy wiesz, że ciągu ostatnich 8 lat poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym – ogółem z prawie 65% do 74% oraz, że szczególnie silny wzrost wystąpił wśród osób w wieku przedemerytalnym  – z 41% do 60%, w tym w grupie kobiet – z 34% do 60%?

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zmian na rynku pracy związanych z rosnącym udziałem pracowników młodszych „millenialsów”  i starszych „50+” lub porozmawiać o wymaganiach, jakie stawiają pracownikom przedsiębiorcy pod kątem pożądanych kompetencji  i samoocenie pracowników względem tych wymagań weź udział w konferencji „Kompetencje pracowników - stan obecny i wyzwania rynkowe”.

Zaprezentujemy na niej najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) - jednego z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy.

Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/konferencjabkl

Opublikowano: 05.09.2019 09:50
Poprawiono: 05.09.2019 09:50
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: