25 września 2019

PARP na seminarium nt. zaangażowania sektora prywatnego w pomoc rozwojową

11 września 2019 r. w warszawskim w Google for Startups Campus odbyło się seminarium „Private sector engagement in development cooperation” o angażowaniu sektora prywatnego w tzw. pomoc rozwojową, skierowane zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Na wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii obecni byli prelegenci z zagranicy – m.in. eksperci OECD, Komisji Europejskiej (DG DEVCO), UNDP, innych donatorów w regionie, organizacji promujących podejście venture philanthropy i inwestycji społecznych (TISE, CEE Social Investment Taskforce) – oraz przedstawiciele polskiej administracji –  m.in. MSZ, MPiT, MIiR, PARP.

O tym, czym jest pomoc rozwojowa i dlaczego potrzebuje większego zaangażowania sektora prywatnego, w tym MŚP, opowiadały Ana Fernandes oraz Irene Basil z OECD. Z kolei swoimi doświadczeniami w angażowaniu MŚP w projekty dotyczące pomocy rozwojowej dzielili się przedstawiciele administracji z Austrii, Czech oraz Słowacji.

Agata Kudelska z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości opowiedziała uczestnikom o działaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które wpisują się w szeroko rozumianą współpracę rozwojową. W PARP działa Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne – jego eksperci pomagają przedsiębiorcom m.in. w przejściu przez proces rejestracji do bazy zamówień publicznych ONZ. Udzielają również porad eksperckich, a sama instytucja organizuje dla przedsiębiorców seminaria dotyczące tematyki międzynarodowych zamówień publicznych – jak wziąć udział w przetargach i jak zwiększyć szanse na jego wygranie.

Ze szczegółową ofertą PARP dotyczącą międzynarodowych zamówień publicznych przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani mogli się zapoznać przy stoisku Agencji, które uruchomiono na czas trwania wydarzenia.