3 października 2019

Poznaj ofertę PARP. Spotkanie informacyjne w Puławach (4 październik br.) oraz Lublinie (11 październik br.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie pt. „Innowacje i przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej” przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia z funduszy unijnych.

Przedstawiciele PARP i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) omówią̨, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.

W trakcie wydarzenia będzie można również porozmawiać z ekspertami Enterprise Europe Network (EEN) oraz Platform Startowych na specjalnych stoiskach informacyjnych.

4 październik 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 14:00

11 październik 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 14:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej PARP.

Opublikowano: 03.10.2019 09:30
Poprawiono: 03.10.2019 14:07
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: