1 października 2019

Ekspert PARP prowadzi w Kijowie szkolenie dla przedstawicieli ukraińskich Agencji Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” w Kijowie na Ukrainie odbywa się szkolenie z promocji usług Agencji Rozwoju Regionalnego oraz prowadzenia działalności szkoleniowej.

Szkolenie prowadzi Mariusz Idzikowski, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli centralnej i regionalnej administracji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat tego, jak promować usługi instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, zarówno tradycyjnymi kanałami, jak i poprzez platformy on-line.

Podczas szkolenia odbywającego się 1 października 2019 r. poruszone zostaną takie kwestie jak obecność i promocja usług podczas wydarzeń zewnętrznych, organizacja własnych wydarzeń oraz stoisk informacyjnych. Ponadto ekspert PARP przybliży temat działalności internetowej nakierowanej na promocję usług organizacji, tworzenie treści publikowanych w Internecie itp.

Finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej projekt „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” to inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Młody mężczyzna stoi na sali przy stole konferencyjnym

Opublikowano: 01.10.2019 14:36
Poprawiono: 01.10.2019 14:37
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: