2 października 2019

PARP szkoli środowisko akademickie

W dniach 23-27 września br. w Warszawie odbyła się kolejna IV edycja Akademii Liderów Rzeczypospolitej realizowana przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych. Dotychczas w pierwszej i drugiej edycji wydarzenia wzięło udział blisko 1800 osób reprezentujących wybrane ośrodki akademickie w Polsce.

Akademia Liderów Rzeczpospolitej to projekt szkoleniowy dedykowany studentom oraz młodszym pracownikom naukowym a także absolwentom studiów wyższych, którego celem jest rozwijanie kompetencji młodych liderów.

Akademia Liderów Rzeczpospolitej zakłada możliwość realizacji trzech rodzajów szkoleń:

  • I stopnia – bezpłatne jednodniowe szkolenia, podczas, których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa, budowania i zarządzania zespołem oraz ekonomii;
  • II stopnia – spotkania dla osób, które wzięły udział w szkoleniu I stopnia, wyróżniających się m.in. wiedzą i umiejętnościami przywódczymi;
  • Szkoła Letnia Liderów – odbywające się raz do roku 5-dniowe szkolenie dla studentów - jego uczestnicy w ramach nabytych umiejętności, pod okiem mentorów zgłębiają wiedzę z zakresu przywództwa, komunikacji oraz biznesu.

Melania Nieć oraz Robert Zakrzewskiz Departamentu Analiz i Strategii PARP poprowadzili wykład w ramach Szkoły Letniej Liderów pt. „Sektor MŚP – badania, trendy, projektowanie wsparcia”. Dodatkowo, ekspert PARP Krzysztof Buczek przedstawił kompleksową ofertę PARP, w tym dostępne narzędzia wsparcia dla innowacyjnych startupów, program inno_LAB, oraz Connect & Scale Up.

„Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko ¾ wartości PKB. W procesie planowania instrumentów wsparcia, w którym PARP bierze udział, istotna jest wiedza na temat potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Nasze badania pomagają nam przy tworzeniu rekomendacji dla polityki państwa sprzyjającej rozwojowi polskiej gospodarki tj. pobudzeniu przedsiębiorczości, innowacyjności czy podnoszeniu kompetencji kadr” – powiedziała Melania Nieć.

Spotkanie z młodymi ludźmi to ciekawe doświadczenie. To różnorodne środowisko, część osób jeszcze nie zaczęła swojej kariery zawodowej a część dobrze już sobie radzi na rynku pracy. Każda z tych osób ma inny punkt widzenia na gospodarkę, inne doświadczania. Dlatego spotkanie z nimi i możliwość wymiany opinii było dla mnie inspirujące – podsumował Robert Zakrzewski.

Prowadzący podczas szkolenia Robert Zakrzewski prowadzacy szkolenie Melania Nieć prowadzaca szkoelnie

Więcej informacji: www.akademialiderowrp.pl.

Opublikowano: 02.10.2019 14:36
Poprawiono: 19.11.2019 10:06
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: