8 października 2019

Prawie 100 kandydatów do tytułu „Polskiego Produktu Przyszłości”

3 października br. zakończył się nabór wniosków w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przedstawienie innowacyjnego wyrobu lub technologii, który ma szansę zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym.

O miano Polskich Produktów Przyszłości mogą ubiegać się polscy przedsiębiorcy oraz instytucje szkolnictwa wyższego i nauki – osobno lub we współpracy. Zgłaszane innowacje muszą być doprowadzone, co najmniej do etapu wdrożeniowego lub wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 96 produktów:

  • 84 w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”,
  • 7 w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki”,
  • 5 w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji i przedsiębiorcy”.

Kapituła konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii. Wyniki konkursu poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 100 tys. zł i prawo do posługiwania się znakiem i tytułem „Polski Produkt Przyszłości”. Mogą też liczyć na wsparcie w promocji produktu przez organizatorów. Nagrody pieniężne otrzymają także wyróżnieni.

Organizatorem konkursu Polski Produktu Przyszłości są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronatem objęły go Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowano: 08.10.2019 14:04
Poprawiono: 08.10.2019 14:25
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: