10 października 2019

PARP na misji handlowej we Francji wspiera polskie firmy technologiczne

W ramach misji handlowej zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czternaście polskich firm technologicznych uczestniczy dzisiaj w konferencji Inno Generation w Paryżu.

Inno Generation 2019, organizowane przez BPI France, to jedno z największych w Europie wydarzeń skierowanych do innowacyjnych firm poszukujących możliwości rozwoju. Co roku, uczestniczą w nim zarówno przedstawiciele sektora MŚP, jak i twórcy startupów oraz duże korporacje, inwestorzy, naukowcy i organizacje pozarządowe.

W programie wydarzenia przewidziane są liczne warsztaty, seminaria oraz konferencje. Przede wszystkim zaś – zaaranżowane uprzednio spotkania b2b.

Misja organizowana jest we współpracy z Ambasadą RP w Paryżu oraz publicznym bankiem inwestycyjnym BPI France, największą instytucją, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia francuskich przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Celem misji jest wsparcie wyselekcjonowanych firm technologicznych z Polski w ekspansji na rynek francuski, m.in. pozyskanie nowych kontaktów, zapoznanie się z najnowszymi trendami oraz wymiana doświadczeń.

W programie misji, poza uczestnictwem w Inno Generation 2019, polskie firmy wezmą udział w sesji prezentacyjnej w Ambasadzie RP w Paryżu, podczas której zaprezentują się przed gronem zaproszonych gości w krótkich wystąpieniach – tzw. pitchingu.

Opublikowano: 10.10.2019 10:56
Poprawiono: 10.10.2019 10:56
Modyfikujący: 
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: