14 października 2019

Arkadiusz Zieliński członkiem Rady Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w PARP z dniem 25 września 2019 roku został powołany w skład nowej Rady Zamówień. Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a jej obecny skład liczy 15 członków.

Arkadiusz Zieliński ma 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługi kontraktowej podmiotów prywatnych i prawa konkurencji. 

Do zadań Rady należy:

  • wyrażanie opinii w sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
  • opiniowanie roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
  • ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

Nominacje na członków Rady przyznała Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Rada Zamówień Publicznych z nominacjami przyznanymi przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

www.uzp.gov.pl

Opublikowano: 14.10.2019 12:00
Poprawiono: 15.10.2019 10:09
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: