Pomiń nawigację

25 października 2019 r.

16 firm przygotowanych do wdrażania innowacji

Logo Akademii Menadżera Innowacji

Odbył się ostatni zjazd w ramach nowatorskiego programu doradczo-szkoleniowego dla innowacyjnych firm. Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. Rekrutacja do kolejnej Akademii wystartuje 4 listopada br., a pierwszy zjazd zaplanowany jest na luty 2020 r.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z najlepszymi praktykami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Program ma przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą firm do tworzenia środowiska pracy stymulującego opracowanie oraz wdrażanie innowacyjnych produktów i usług.

W pierwszej edycji programu, trwającej od 1 marca do 25 października br. wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. Biorąc pod uwagę wielkość firmy – w Akademii znaleźli się przedstawiciele 6 firm mikro-, 2 małych, 6 średnich oraz 2 dużych. Uczestnicy reprezentowali sektor budowlany, transportowy, produkcyjny, badawczo-rozwojowy, energetyczny oraz paliwowy.

Z ewaluacji przeprowadzanej po każdym ze zjazdów AMI wynika, że uczestnicy są zadowoleni z przygotowania merytorycznego wykładowców. Z ankiet wynika, że program spełnił oczekiwania ponad 85 proc. osób. A na pytanie czy wykłady i warsztaty są dostosowane do ich potrzeb zawodowych – 75 proc. osób wskazało odpowiedź pozytywną.

Pierwszy taki program

Program Akademii Menadżera Innowacji realizowany jest równolegle poprzez szkolenia i 150 godz. doradztwa. Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy, podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. Ich tematyka obejmowała sześć obszarów tematycznych: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby, proces.

Udział w AMI jest płatny – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej występuje na poziomie 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm i 50 proc. dla dużych.

Szyty na miarę

Od innych dostępnych na rynku programów, AMI wyróżnia zorientowanie na potrzeby konkretnych firm. Część doradcza była realizowana w siedzibie firmy (biorącej udział w programie), gdzie uczestnicy konfrontowali otrzymaną wiedzę teoretyczną z praktyką funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Pod okiem doradcy uczestnicy Akademii wypracowali projekty wdrożeniowe odpowiadające na ich potrzeby innowacyjne w ich firmach. Są to m.in. zarządzanie talentami, współpraca badawczo-rozwojowa czy też współpraca z klientami przy tworzeniu bądź doskonaleniu innowacyjnych produktów.

Przed nami II edycja AMI

Sukces pierwszej edycji pokazał jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacyjnej oraz zarządzania cyklem innowacyjnym w firmie. Akademia to połączenie teorii i praktyki. Przedsiębiorcy biorący udział w zajęciach doceniają nie tylko otrzymaną wiedzę, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Wynikiem prac są konkretne projekty wdrożeniowe, które rozwiązują problemy danej firmy. Dlatego już dziś zapraszamy kolejnych polskich przedsiębiorców do udziału w drugiej edycji Akademii Menadżera Innowacji, do której rekrutację rozpoczynamy w najbliższych dniach – zachęca Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Rekrutacja do kolejnej edycji AMI wystartuje 4 listopada br. i zakłada udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 r.Może Cię zainteresować

Opublikowano: 25.10.2019 12:59
Poprawiono: 25.10.2019 14:12
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: