31 października 2019

Odcinek DW 764 łączący gminę Daleszyce z Kielcami już otwarty

Do użytku oddano dziś odcinek drogi wojewódzkiej 764, który łączy Daleszyce ze stolicą świętokrzyskiego. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w województwie. Na realizację inwestycji wartej przeszło 141 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała ponad 110 mln zł dofinansowania z unijnego programu Polska Wschodnia.

Rozbudowany fragment drogi wojewódzkiej 764 (DW 764) to kluczowy element nowego połączenia drogowego pomiędzy województwami świętokrzyskim i podkarpackim. W jej oficjalnym otwarciu wzięli udział m.in. senator Krzysztof Słoń, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, prezydent Kielc Bogdan Wenta, burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński oraz dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP, Maciej Berliński.

W ramach inwestycji, na odcinku ponad 22 km, przebudowano dotychczasowe jezdnie, wybudowano obwodnice miejscowości Suków i Daleszyce oraz niezbędne mosty i infrastrukturę techniczną.

Projekt usprawnił komunikację Kielc z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które zyskały sprawniejsze i bezpieczniejsze bezpośrednie połączenie ze stolicą świętokrzyskiego – ocenia Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Projekt jest częścią większej inwestycji – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym (KOF)” – realizowanej przez Kielce wspólnie z Województwem Świętokrzyskim, która obejmuje następujące etapy:

  • ETAP I: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania
    Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków (umowa już podpisana i prace są realizowane).
  • ETAP II: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta.
  • ETAP III: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Wsparcie projektu z funduszy unijnych pochodziło z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

---------------------

Nazwa projektu: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce
Beneficjent: województwo świętokrzyskie
Koszt całkowity inwestycji: 141 503 856,78 zł,
Kwota dofinansowania: 110 007 809,18 zł,
Okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – grudzień 2019 r.

 

Opublikowano: 31.10.2019 14:30
Poprawiono: 31.10.2019 15:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: