31 października 2019

Granty na Eurogranty, nowy instrument wsparcia PARP, zostanie ogłoszony w grudniu 2019 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w zmienionym harmonogramie naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wprowadzono nowy instrument wsparcia – poddziałanie POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty.

Nowy instrument będzie wspierał polskich przedsiębiorców starających się o dofinansowanie w ramach Programów UE zarządzanych przez Komisję Europejską (w szczególności dotyczy to programów Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE).

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją zostanie opublikowane 19 grudnia br. Nabór wniosków rozpocznie się 21 stycznia 2020 r., a zakończy się 12 stycznia 2021 r. (w podziale na rundy).

Opublikowano: 31.10.2019 14:59
Poprawiono: 31.10.2019 14:59
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: