20 listopada 2019

Nowe konkursy w programie Erasmus+

Komisja Europejska zaprasza prywatne i publiczne podmioty działające m.in. w dziedzinie kształcenia i szkoleń do składania wniosków konkursowych w programie Erasmus+. Wsparcie można otrzymać na projekty obejmujące współpracę na rzecz innowacji i wymianę dobrych praktyk oraz reformowanie polityk związanych z kształceniem zawodowym.

Pierwszy z konkursów Erasmus+ kierowany jest do tzw. Centrów Doskonałości Zawodowej (Centre of Vocational Excellence), czyli partnerstw dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego, firm, organizacji reprezentujących przemysł lub jego konkretny sektor oraz wszelkich innych instytucji zaangażowanych w  kształcenie i szkolenia zawodowe lub w środowisku pracy. Komisja Europejska będzie współfinansować projekty współpracy transnarodowej Centrów dotychczas działających lokalnie albo mające na celu wymianę doświadczeń i rozwój modelu współpracy na linii biznes-edukacja. Termin składania wniosków mija 20 lutego 2020 r.

Więcej informacji.

Ogłoszono także konkurs na Sojusze na rzecz Umiejętności Sektorowych (Sector Skills Alliance). Tutaj instytucje (sektorowe) mogą uzyskać wsparcie na budowę m.in. nowych podstaw programowych. Projekty muszą mieć charakter międzynarodowy. Wnioski można składać do 26 lutego 2020 r.

Więcej informacji.

Opublikowano: 20.11.2019 11:07
Poprawiono: 20.11.2019 11:07
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: