21 listopada 2019

Nowy numer magazynu PARP dla MŚP

Biuletyn „Twój Biznes” to cyklicznie ukazująca się publikacja, która powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy są zainteresowani tematyką funduszy unijnych oraz działalnością Agencji.

W  numerze 3/2019 m.in.:

  • Wywiad z Moniką Kamolą i Pawłem Sendrowskim z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., którzy omawiają, w jaki sposób przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do rynku zamówień publicznych.

Projekt realizowany w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” (typ projektu 2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Fundusze Norweskie w PARP - ogłoszenie konkursów w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.
  • Cykl: najlepsze praktyki.

Bezpieczna fotowoltaika dzięki wsparciu z PARP. Beneficjent działania „Badania na rynek” opowiada jak fundusze unijne przyczyniły się do rozwoju jego firmy.

Pełna wersja biuletynu: link.

Opublikowano: 21.11.2019 14:32
Poprawiono: 21.11.2019 14:41
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: