27 listopada 2019

Infrastruktura: Dodatkowe 47 mln zł dofinansowania z PARP na budowę węzła w Porosłach

To ważna inwestycja drogowa w regionie, która ma ułatwić kierowcom pokonanie trasy Białystok - Warszawa. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie pomiędzy Prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim a Adamem Banaszakiem Wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, symboliczny czek został przekazany podczas poniedziałkowej (25.11) konferencji, która odbyła się w miejscu budowy.

- Jako rząd będziemy kontynuować Program Operacyjny Polska Wschodnia, więc można już przygotowywać kolejne projekty, tak aby być gotowym na kolejny etap dobrej współpracy rządu z  samorządem - zapowiedział Artur Soboń, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Symboliczny czek został przekazany Tadeuszowi Truskolaskiemu, Prezydentowi Miasta Białegostoku, który podziękował marszałkowi oraz obecnym na konferencji przedstawicielom rządu za zaangażowanie w zwiększenie dofinansowania dla tej inwestycji. 

Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień przyszłego roku.

W konferencji wzięli udzieli również m.in.: Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej, Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Adam Banaszak - Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Musiuk i Przemysław Tuchliński - Zastępcy Prezydenta Białegostoku oraz Wojciech Borzuchowski - Dyrektor podlaskiego oddziału GDDKiA.

Pod białą wiatą ustawioną na terenie budowy stoi grupa mężczyzn w czarnych garniturach, jeden z nich trzyma czek symbilizujący otrzymane dofinansowanie.

Na czarnym tle widać fioletowy prostokąt, na którym jest napisane "Dofinansowanie dla miasta Białystok 47,19 mln pln"

Zdjęcie przedstawia teren, na którym będą prowadzone prace budowlane - na dwupasmowej drodze widać ciężarówki jadące w dużym ścisku, po prawej stronie widać teren przygotowany do rozpoczęcia budowy z górą piasku.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Szczegółowe informacje nt. projektu:

  • Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020).
  • Nazwa projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8. Numer projektu: POPW.02.02.00-20-0002/17.
  • Beneficjent: Miasto Białystok.
  • Przedmiotem Projektu jest kompleksowa przebudowa DK8 na wlocie do Białegostoku od strony Warszawy. Objęte projektem fragmenty DK8, DW676 oraz DW669 stanowią jedyne połączenie komunikacyjne województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski, a ponadto stanowią element obwodnicy miejskiej wyprowadzającej ruch zarówno do obwodnicy śródmiejskiej jak i do dróg tranzytowych w kierunku Warszawy, Ełku, Augustowa, Bobrownik, Lublina.
  • Projekt przyczyni się do powstania trwałej i wysokiej jakości odcinków dróg o klasie GP ruchu przyspieszonego. Drogi posiadać będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz pełną infrastrukturę techniczną.
  • W ramach projektu przebudowane zostaną odcinki DK8, DW676 i DW669, które łączą się bezpośrednio z DK 65. DK 8 łączy Podlasie z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski i stanowi część trasy europejskiej E67 należącej do sieci TEN-T. Dojazd do S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego z obszarami kraju położonymi na zachód od miasta, czyli większością terytorium Polski. Realizacja inwestycji przyczyni się do połączenia Białegostoku z drogą S8, która w województwie podlaskim od kilku lat jest sukcesywnie modernizowana.
  • Realizacja projektu jest kontynuacją przebudowy układu drogowego w ramach poprzednich projektów zrealizowanych przez Miasto Białystok. Przedmiotowy projekt umożliwi połączenie zrealizowanej w ramach PORPW 2007-2013 tzw. Trasy Generalskiej oraz w ramach POPW 2014-2020 - Trasy Niepodległości.
  • Koszt całkowity inwestycji: 301 696 631,69 PLN. Kwota dofinansowania z UE (po podpisaniu aneksu): 219 773 379,41 zł (zwiększenie dofinansowania o 47 190 548,00 zł).
Opublikowano: 27.11.2019 07:33
Poprawiono: 29.11.2019 10:47
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: