27 listopada 2019

POIR – harmonogram konkursów w 2020 r.

W 2020 r. na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, w 4 konkursach PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka ponad 1 mld zł.  

Na przyszły rok zaplanowaliśmy ogłoszenie naborów do konkursów w czterech poddziałaniach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , których adresatami są mali, średni oraz mikroprzedsiębiorcy stawiający na rozwój biznesu przez innowacje.

Design dla przedsiębiorców - dostępność plus 

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój firm poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

 • Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2019 r.
 • Start składania wniosków: lipiec 2020 r.
 • Koniec przyjmowania wniosków: wrzesień 2020 r.
 • Budżet na dofinansowanie projektów zostanie określony w późniejszym terminie

Granty na Eurogranty

Wsparcie mające na celu zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych). Konkurs jest podzielony na rundy.

 • Ogłoszenie konkursu: 19 grudnia 2019 r.
 • Start składania wniosków: 21 stycznia 2020 r.
 • Koniec przyjmowania wniosków: 12 stycznia 2021 r.
 • Budżet na dofinansowanie projektów: 5 mln zł

Badania na rynek

Wsparcie projektów małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących wdrożenie wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych), które prowadzą do wdrożenia nowych produktów lub usług.

 • Ogłoszenie konkursu: 24 lutego 2020 r.
 • Start składania wniosków: 25 marca 2020 r.
 • Koniec przyjmowania wniosków: 23 kwietnia 2020 r.
 • Budżet na dofinansowanie projektów:

550 mln zł (konkurs ogólny)

150 mln zł (miasta średnie)

50 mln zł (Dostępność Plus)

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wsparcie mikro-, małych i średnich firm uczestniczących w branżowych programach promocji.

 • Ogłoszenie konkursu: 9 stycznia 2020 r.
 • Start składania wniosków: 11 lutego 2020 r.
 • Koniec przyjmowania wniosków: 11 marca 2020 r.
 • Budżet na dofinansowanie projektów: 300 mln zł

Bony na innowacje dla MŚP

Przedłużyliśmy także terminy naborów w Bonach na innowacje dla MŚP. Do 28 maja 2020 r. można składać wnioski o dotacje w etapie usługowym. O dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu będzie się można ubiegać do 7 lipca 2020 r.

Pełny harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

 

 

 

Opublikowano: 27.11.2019 14:56
Poprawiono: 28.11.2019 14:18
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: