Pomiń nawigację

29 listopada 2019 r.

POWER - konkursy w 2020 r.

W 2020 r. ogłosimy nowe nabory do 2 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia m.in. na rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej o łącznej wartości ponad 170 mln zł.

W przyszłym roku zostaną przeprowadzone dwa konkurs, które wyłonią nowych operatorów do działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkursy organizowane w ramach działania: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Ogłoszenie konkursu:

 • I runda: 28.02.2020
 • II runda: 30.04.2020
 • III runda: 30.06.2020
 • IV runda: 30.10.2020

Rozpoczęcie naborów:

 • I runda: 31.03.2020
 • II runda: 1.06.2020
 • III runda: 31.07.2020
 • IV runda: 30.11.2020

Zakończenie naborów:

 • I runda: 14.04.2020 godz.10.00
 • II runda: 15.06.2020 godz.10.00
 • III runda: 14.08.2020 godz.10.00
 • IV runda: 14.12.2020 godz.10.00

Budżet konkursu: 122 668 000 zł

Akademia Menadżera MMŚP 2

 • Ogłoszenie konkursu: 17.01.2020
 • Rozpoczęcie naboru: 18.02.2020
 • Zakończenie naboru: 3.03.2020, godz. 10.00

Budżet konkursu: 55 999 000 zł

Pełny harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 r.

Opublikowano: 29.11.2019 18:13
Poprawiono: 29.11.2019 17:22
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: