11 grudnia 2019

Polityka spójności opłaca się wszystkim

Dzięki badaniom ewaluacyjnym znamy zarówno efekty dotychczasowych działań, jak i otrzymujemy wnioski i rekomendacje dotyczące kolejnych kroków – mówił wiceminister Grzegorz Puda otwierając XIII Międzynarodową Konferencję Ewaluacyjną. Specjaliści od ewaluacji i polityk rozwoju przez dwa dni (9-10 grudnia) dyskutowali w Krakowie o wyzwaniach związanych z programowaniem nowej perspektywy polityki spójności UE w Polsce i co czeka ewaluację w przyszłości, w obszarze rozwiązań instytucjonalnych i metodologicznych.

Wydarzenie odbyło się w momencie pierwszych prac nad podsumowaniem perspektywy polityki spójności 2014-2020 oraz dyskusji na temat przyszłej perspektywy 2021-2027. Dlatego tematem przewodnim wydarzenia były „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”, a dyskusje i obrady zdominowały kwestie związane z programowaniem nowej polityki spójności oraz dalszego rozwoju kultury ewaluacji w Polsce.

Czas, w którym się spotykamy jest wyjątkowy: znajdujemy się w końcowej fazie negocjacji budżetowych, negocjacji pakietu legislacyjnego dla nowej perspektywy finansowej oraz w trakcie procesu programowania. Szczególnie w programowaniu istotną rolę może odegrać ewaluacja. Dzięki badaniom znamy zarówno efekty dotychczasowych działań, jak i otrzymujemy wnioski i rekomendacje dotyczące kolejnych kroków – mówił otwierając spotkanie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Polityka spójności

Pierwszego dnia odbyły się panele dyskusyjne poświęcone pięciu nowym celom polityki spójności na lata 2021-2027. Jak mówił wiceminister Puda „polityka spójności jest jednym z istotnych bodźców rozwojowych Polski. Dystans Polski do Unii Europejskiej pod względem PKB zmniejszył się o 20,9 pp., z czego 15 pp. to efekt polityki spójności”.

O przyszłości zreformowanej Polityki Spójności w kontekście nowych uwarunkowań mówił dr Erich Unterwurzacher odpowiedzialny za rozliczanie, duże projekty i wdrażanie programów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisji Europejskiej.

Prof. John Bachtler, dyrektor Centrum Badań Polityk Europejskich EPRC na Uniwersytecie Strathclyde oraz Uniwersytecie Technologicznym w Delft podjął temat wyzwania dla polityki spójności w latach 2021–27 jakim jest „osiągnięcie więcej za mniej”. Na panelach dyskusyjnych rozmawiano m.in. o wsparciu dla małych i średnich miast, dostępności transportowej, polityce niskoemisyjności oraz aktywizacji zawodowej i edukacyjnej Europejczyków.

XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna - uczestnicy

Lepsza ewaluacja to skuteczniejsza polityka

W drugim dniu konferencji uczestnicy skupili się na przyszłości ewaluacji. Panel moderowany przez Tomasza Kota, zastępcę dyrektora w Departamencie Strategii Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, otworzył dyskusję na temat kierunków i modeli rozwoju systemów ewaluacji.

– W trakcie konferencji w Krakowie zastanawialiśmy się, czym tak naprawdę jest ewaluacja, jak ją stosować, jaki ona ma wpływ na kształtowanie rzeczywistości? To pytania o wartość. Ewaluacja przecież tego dotyczy. Samo słowo ma przecież etymologię związaną ze słowem „value”, czyli wartość. Dziś zastanawiamy się: jak, z kim, dlaczego, w jaki sposób prowadzić polityki publiczne tak, by one jak najlepiej odpowiadały na potrzeby obywateli? By były jak najbardziej efektywne i przynosiły jak najwięcej wartości – mówił obecny na konferencji Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP.

Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP na XIII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej

---

XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna została zorganizowana przez PARP i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – to największe wydarzenie poświęcone tematyce ewaluacyjnej w Polsce.

 

 

Opublikowano: 11.12.2019 14:28
Poprawiono: 11.12.2019 15:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: