Pomiń nawigację

10 stycznia 2020 r.

300 mln zł na promocję firm na rynkach zagranicznych. PARP ogłasza konkurs „Go to Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Wnioski będzie można składać od 11 lutego 2020 r. do 11 maca 2020 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w tzw. Branżowych Programach Promocji (określonych przez Ministerstwo Rozwoju), które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług). Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również zagraniczny wizerunek polskiej gospodarki.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR przedsiębiorstwa mogą starać się o sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także o finansowanie kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, np. biotechnologia i farmaceutyka, moda, sektor IT/ICT.

„Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu organizowanego od 2016 r. do Agencji wpłynęło blisko 4 tysiące wniosków o dofinansowanie. Oznacza to, że program jest potrzebny a firmy są otwarte do podejmowania działań na rynkach międzynarodowych” – podkreśla Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny wynosi min. 15 proc.

Wnioski będzie można składać on-line od 11 lutego 2020 r. do 11 maca 2020 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/go-to-brand.

Konkurs Go to brand, Zdobywaj rynki zagraniczne, ciąg logotypów: Fundusze Europejskie Inteligentny rozwój, rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

------------

PARP jest Instytucją pośredniczącą dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Budżet w programie operacyjnym na region mazowiecki dla poddziałania 3.3.3 został wyczerpany w konkursie przeprowadzonym w 2019 r. (rekordowe zainteresowanie).

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 10.01.2020 13:05
Poprawiono: 22.01.2020 08:52
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: