15 stycznia 2020

Travel Grants – nawiąż współpracę z norweskimi przedsiębiorcami

Do 31 marca br. trwa przyjmowanie wniosków w konkursach finansowanych z funduszy norweskich w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Firmy mogą ubiegać się o pieniądze na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. Program ma na celu poprawę konkurencyjności sektora MMŚP.

Ogłoszone konkursy mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii, co jest dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków. Dlatego do 31 stycznia br. firmy mogą składać wnioski w ramach dodatkowego działania – „Wsparcie na utworzenie partnerstwa” (Travel Grants).

Dofinansowanie w wysokości do 1200 euro (na sfinansowanie m.in. kosztów transportu, hotelu) mogą otrzymać firmy, które poszukują partnerów i chcą nawiązać międzynarodowe partnerstwo w celu realizacji projektu w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.

Wsparcie można otrzymać na podróż zagraniczną do Norwegii (polscy przedsiębiorcy) albo do Polski (podmioty prawa norweskiego) w celu poszukania i nawiązania międzynarodowego partnerstwa.

Więcej informacji: Wsparcie na utworzenie partnerstwa.


Obszary wsparcia w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”:

W programie przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów z w/w obszarów dla kobiet („Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”). Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

Opublikowano: 15.01.2020 10:22
Poprawiono: 16.01.2020 14:29
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: