Pomiń nawigację

30 stycznia 2020 r.

PARP podpisała deklarację na rzecz prostego języka

30 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pięć nowych instytucji, w tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyły do grona firm, które podpisały deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji. Lista sygnatariuszy obejmuje obecnie 35 organizacji, w tym ministerstwa, urzędy wojewódzkie czy ZUS.

Małgorzata Oleszczuk prezes PARP w obecności m.in. Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczyście podpisała deklarację.

Co w praktyce oznacza podpisanie deklaracji?

Podpisanie deklaracji to nie tylko promowanie idei prostego języka, ale również chęć tworzenia nowych standardów językowych oraz zachęcanie innych do ich stosowania. Oznacza uwrażliwienie pracowników organizacji na potrzeby innych bez względu na wiek, wykształcenie czy poziom niepełnosprawności.

Inicjatorem deklaracji na rzecz prostego języka było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze deklaracje zostały podpisane 3 października 2018 r.

Więcej informacji: link.

Instytucje bardziej dostępne dzięki Deklaracji Prostego Języka

Sygnatariusze deklaracji współpracy na rzecz prostej komunikacji stojącyna scenie

Prezes PARP Małogrzata Oleszczuk stojąca na scenie i wspólnie trzymająca deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak

Opublikowano: 30.01.2020 17:07
Poprawiono: 30.01.2020 16:12
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: