3 lutego 2020

Przedstawiciele Kazachstańskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości z wizytą w PARP

W dniach 3-6 lutego 2020 r. z wizytą w Polsce przebywa delegacja Kazachstańskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości – DAMU. Celem wizyty jest zapoznanie się strony kazachstańskiej z polskimi doświadczeniami w tworzeniu systemu wsparcia dla rozwoju MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych oraz metodologii oceniania projektów inwestycyjnych.

W ramach wizyty Kazachowie odbywają serię spotkań w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Eksperci Agencji w ciągu dwóch dni przybliżą gościom m.in. tematykę związaną z działalnością badawczo-analityczną PARP oraz monitoringiem i ewaluacją programów wsparcia i działaniami na rzecz internacjonalizacji MŚP. 

Oprócz wizyty w PARP, delegacja z Kazachstanu spotka się z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwa Rozwoju.

Na zdjęciu od lewej widać kobietę w średnim wieku oraz trzech mężczyzn w średnim wiek

kobiety i mężczyźni w różnym wieku siedzą przy trzech stołach w sali. Na biurkach stołach leżą kartki. Stoły są ustawione względem siebie tworząc

Opublikowano: 03.02.2020 11:55
Poprawiono: 03.02.2020 12:40
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: