10 lutego 2020

Kompetencje dla sektorów – konkurs na operatora branży motoryzacyjnej

Od 9 do 23 marca br. będzie można ubiegać się o status operatora działań szkoleniowych i doradczych wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji branży motoryzacyjnej. Dofinansowanie projektu może wynieść ponad 6,7 mln zł.

Nabór ogłoszony 5 lutego br. to IV runda konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Ma on wyłonić operatora, który zapewni wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa przedsiębiorcom działającym w branży motoryzacyjnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lub organizacje mające potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe,
 • przedsiębiorcy.

Zadaniem operatora będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu przez nich dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu,
 • usługi szkoleniowe,
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy,
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu)

Koszty projektu szkoleniowo-doradczego muszą się zmieścić w kwocie 7 480 000 zł, a maksymalne dofinansowanie to 6 732 000 zł, czyli 90% kosztów. Pozostałe co najmniej 10% wartości to wkład wnoszony przez przedsiębiorców. Wnioski będzie można składać od 9 do 23 marca 2020 r., do godziny 12:00.

Więcej informacji

Opublikowano: 10.02.2020 15:02
Poprawiono: 10.02.2020 15:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: