13 lutego 2020

Ostatnia szansa na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menedżera Innowacji”

Jeszcze tylko do 20 lutego br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotację na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menadżera Innowacji”. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej firm, a w przypadku małych przedsiębiorstw także ich właścicieli. Ośmiomiesięczny cykl zjazdów zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej, w której udział mogą wziąć przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

Autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma na celu podniesienie kwalifikacji właścicieli i kadry zarządzającej firm w kwestii sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji.

– Wiedza i umiejętności kadry zarządzającej to dzisiaj klucz do rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Manager nowej generacji powinien nie tylko umieć rozpoznać pomysły z największym potencjałem, lecz też sprawnie zorganizować pracę nad nowymi projektami. Dodatkowo musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie zarządzać ryzykiem. Program szkoleniowy PARP zapewnia dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć innowacje od początku do końca i doczekać się ich efektów – mówi Marta Bisz, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Główne założenia i cele

„Akademia Menadżera Innowacji” łączy część szkoleniową i doradczą. Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów. Zajęcia odbywają się w zespołach warsztatowych i są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą pomiędzy zjazdami.

– Doradca zostanie przydzielony na podstawie diagnozy poziomu innowacyjności poszczególnych firm. Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorstwa w pracach nad konkretnymi rozwiązaniami i stworzeniem planu wdrożenia w nim zmian, które pozwolą podnieść jego innowacyjność i zyski – mówi ekspert PARP.

W programie przewidziano do 60 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Wnioski do PARP o udział w szkoleniu można składać do 20 lutego br. Udział w szkoleniu jest płatny. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi natomiast 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. To oznacza, że maksymalny wkład własny przedsiębiorstwa – z udziałem minimum trzech uczestników – wynosi ok. 6,5 tys. zł netto za pracownika w przypadku MŚP oraz ok. 16 tys. zł netto w przypadku dużych przedsiębiorstw. Ostateczna kwota zależna jest jednak od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do programu. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

W pierwszej edycji programu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 16 przedsiębiorstw. W badaniu przeprowadzonym przez PARP ponad 80 proc. z nich zdecydowanie pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/ami


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 13.02.2020 10:46
Poprawiono: 13.02.2020 12:21
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: