19 lutego 2020

Ponad 47 mln zł dla operatorów programu PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II edycję konkursu dla operatorów, którzy będą pośredniczyć w doborze oferty szkoleniowej i doradczej dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców i ich pracowników.

Wnioski w II edycji programu „Akademia Menadżera MŚP można składać do 3 marca br.

Celem „Akademii Menadżera MŚP” jest dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym mikro). Chodzi o wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pracownikami.

Operatorami mogą zostać zarówno przedsiębiorcy, jak i podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich czy organizacje pracodawców lub

związkowe. Ważne by dysponowały one odpowiednim potencjałem oraz doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych lub doradczych – mówi Magdalena Arusztowicz z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

W konkursie zostanie wybranych maksymalnie 5 operatorów, po jednym na każdy makroregion:

  • makroregion 1 – kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie,
  • makroregion 2 – lubelskie i mazowieckie,
  • makroregion 3 – małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie,
  • makroregion 4 – łódzkie, opolskie i śląskie,
  • makroregion 5 – dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

Operatorzy II edycji Akademii będą mogli zrealizować projekty szkoleniowe o wartości prawie 56 mln zł, z czego ponad 47 mln zł to wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Resztę stanowi wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców, którzy skorzystają z usługi szkoleniowo-doradczej.

Zarówno szkolenia, jak i doradztwo oferowane przedsiębiorcom będą pochodzić z ogólnodostępnej Bazy Usług Rozwojowych, której administratorem jest PARP.

Na wnioski w II edycji konkursu „Akademia Menadżera MŚP” PARP czeka do 3 marca.

Więcej informacji: Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.02.2020 16:33
Poprawiono: 19.02.2020 16:39
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: