9 marca 2020

Nowe wersje instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach funduszy norweskich

Logo funduszy norweskich

Informujemy, że od dnia 4 marca 2020 r. na stronie www.parp.gov.pl/funduszenorweskie są dostępne nowe – uzupełnione i poprawione – wersje instrukcji wypełniania wniosku w ramach wszystkich czterech schematów konkursowych.

Zachęcamy do zapoznania się z uzupełnieniami i poprawionymi informacjami, które mogą być pomocne przy opracowaniu wniosku o udzielenie wsparcia. Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany wprowadzone w Instrukcji:

Zmiany wprowadzone we wszystkich czterech Instrukcjach:

 1. Sekcja I. Informacja ogólna o projekcie - Rozpoczęcie realizacji projektu a dzień kwalifikowalności wydatków – doprecyzowanie zapisów dotyczących momentu od którego wydatki są kwalifikowane w projekcie
 2. Sekcja II Wnioskodawca- Informacje ogólne - Adres siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy - uzupełnienie informacji niezbędnych w przypadku wspólników spółki cywilne
 3. Sekcja II Wnioskodawca- Informacje ogólne - Dane Doradcy Zewnętrznego przygotowującego Wniosek o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy) – doprecyzowanie, że jeżeli wnioskodawca nie wypełni we wniosku pól dotyczących doradcy zewnętrznego, PARP uzna, że wniosek został przygotowany bez udziału doradcy zewnętrznego.
 4. Sekcja V Miejsce realizacji projektu - Główna lokalizacja projektu – doprecyzowanie dot. intensywności pomocy w przypadku lokalizacji projektu w więcej niż jednym miejscu w zakresie wydatków finansowanych z regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 5. Sekcja VIII Informacje o projekcie – Opis innowacyjności – poprawa i doprecyzowanie informacji dotyczącej wymogu wykazania cech i funkcjonalności produktu (usługi lub wyrobu) w formie mierzalnych wskaźników w części opisowej, a nie w sekcji XI dotyczącej wskaźników.
 6. Sekcja IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji - Wskazówki dotyczące wypełniania części Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognozadoprecyzowanie przykładu dotyczącego wypełniania tabel finansowych w poszczególnych latach.
 7. Sekcja X Zasoby do realizacji projektu i ryzyko w projekcie – Nieruchomości – doprecyzowanie informacji, o wydatku niekwalifikowanym jakim jest zakup gruntu i nieruchomości jak również koszt dzierżawy i najmu oraz podkreślenie obowiązku dostarczenia przed podpisaniem umowy w sprawie projektu ostatecznego pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej kończącej przygotowanie procesu inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
 8. Sekcja XI Wskaźniki – Wskaźniki : Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2 oraz Szacunkowe zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej – doprecyzowanie w jaki sposób należy wykazać wartość docelową wskaźnika w przypadku inwestycji typu „greenfield”.

Wskaźnik: Szacowany roczny wzrost zysków operacyjnych netto – doprecyzowanie, że przez „zysk operacyjny netto” należy rozumieć pozycję w rachunku zysków i strat: „zysk z działalności operacyjnej”. Szacowany roczny wzrost zysków operacyjnych.

 1. Sekcja XII Harmonogram rzeczowo – finansowy – uzupełnienie informacji na temat sposobu wyodrębniania kosztów oraz stosowania lub nie inwestycji referencyjnej w zakresie Dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej (art. 38 rozporządzenia 651/2014) oraz dodatkowych kosztów inwestycji bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 rozporządzenia 651/2014) a także uzupełnienie informacji na temat możliwości finansowania wydatków związanych z wytwarzaniem energii w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jeśli zachodzą opisane w instrukcji warunki.
 2. Sekcja XII Harmonogram rzeczowo – finansowy - Dodatkowe koszty inwestycji bezpośrednio związane z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 rozporządzenia 651/2014) – doprecyzowanie co oznaczają tzw. małe instalacje, dla których nie ma obowiązku stosowania porównania do instalacji referencyjnej

Zmiany wprowadzone w Instrukcji wypełniania wniosku do Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet (oprócz zmian wskazanych wyżej):

 1. Sekcja I. Informacja ogólna o projekcie – Okres realizacji projektu – doprecyzowanie, co będzie przedmiotem projektu w ramach schematu.
 2. Sekcja II Wnioskodawca – Informacje ogólne – informacja o nie kwalifikowalności w ramach schematu Wnioskodawców, którzy prowadzą Fundację lub Stowarzyszenie.
 3. Sekcja XI Wskaźniki – doprecyzowanie wskaźników obowiązkowych dla schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet w przypadku wyboru obszaru tematycznego Technologie przyjazne środowisku.

Zmiany wprowadzone w Instrukcji wypełniania wniosku do schematu Technologie przyjazne środowisku:

 1. Sekcja XI Wskaźniki – doprecyzowanie wskaźników obowiązkowych dla Technologie przyjazne środowisku.

W razie wątpliwości, ewentualne pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontaktować się z nami w czasie dyżuru telefonicznego w poniedziałki i środy w godzinach: 13.00-15.00 pod numerem telefonu: +48 22 432 71 90 lub na Infolinię PARP od poniedziałku do piątku  tel.:0 801 332 202 / 22 574 07 07

Opublikowano: 09.03.2020 13:09
Poprawiono: 09.03.2020 14:49
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: