10 marca 2020

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP”: 50 mln zł na zaistnienie na rynkach zagranicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Od 7 kwietnia do konkursu będą mogły się zgłaszać firmy posiadające siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł.

Dofinansowaniu w konkursie (działanie 1.2 POPW) podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

To konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. W tym rejonie eksport wciąż potrzebuje większego rozpędu. Konkursy takie jak ten pomogą przedsiębiorcom sprostać wyzwaniom, jakie spotkają na zagranicznych rykach – mówi Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Na co dofinansowanie

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności; koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można także przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Dwie szanse

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej rundy potrwa od 7 kwietnia do 4 maja. Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września.

Eksport to sposób na rozwój przedsiębiorstwa. Często jest nawet jedyną drogą rozwoju. Wiele firm, szczególnie w rejonie Polski Wschodniej nie może na nią wejść przez brak doświadczenia i pieniędzy. Nasz program został tak skonstruowany, by jak najefektywniej pomóc takim przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła – podkreśla Arkadiusz Dewódzki.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

W konkursie wprowadzona została znacząca zmiana. Dotychczas koszty udziału w targach i misjach gospodarczych musiały być ograniczone do 49 proc. kosztów projektu,  w tym roku warunek ten został zniesiony. Jeśli z modelu biznesowego internacjonalizacji, którzy przygotowywany jest wraz z wnioskiem o dofinansowanie, wynikać będzie potrzeba realizacji tych działań przy kosztach wyższych, będzie to możliwe.

Tegoroczny konkurs ogłoszony został na najbardziej atrakcyjnych warunkach, dlatego liczymy na to, że będzie dodatkową zachętą dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej do kierowania swojej aktywności poza granice kraju – dodaje Arkadiusz Dewódzki.

Więcej informacji: link

 

Opublikowano: 10.03.2020 08:20
Poprawiono: 10.03.2020 08:20
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: