13 marca 2020

Ogłoszenie konkursu „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” na wsparcie ekspansji zagranicznej

Od 15 kwietnia br. będzie można składać wnioski w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” na dofinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty klastrów lub ich członków. Pula środków na dofinansowanie projektów to 28,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł przeznaczono na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Nabór potrwa do 30 lipca br.

W konkursie można otrzymać maksymalnie 8 mln zł, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 mln zł. Oznacza to, że wsparcie może wynieść nawet 80 proc. wartości projektu.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez koordynatora klastra dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • koszty administracyjne i wynagrodzenie personelu biorącego udział w projekcie,
  • usługi eksperckie, w tym m.in. badania rynkowe, audyt, badania ewaluacyjne,
  • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
  • marketing,
  • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.

Członkowie klastra biorący udział w projekcie mogą sfinansować:

  • usługi doradcze i szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia,
  • udział w misjach gospodarczych,
  • udział w targach w charakterze wystawcy,
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • promocję marek i produktów.

Więcej na stronie: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Opublikowano: 13.03.2020 19:31
Poprawiono: 13.03.2020 19:31
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: