26 marca 2020

Dodatkowe ponad 188 mln zł na olsztyńskie tramwaje

Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu dotyczącego rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie. Podpisany aneks do umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a miastem Olsztyn zwiększa dofinansowanie o ponad 188 mln zł. Łącznie budżet projektu wynosi ponad 527 mln zł i jest dofinansowany w prawie 85 proc. To największy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Mimo trwającej pandemii koronawirusa i wielu ograniczeń z nią związanych zadania Agencji są realizowane zdalnie, bez zakłóceń.

Dodatkowe fundusze umożliwią budowę ponad 12-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy osiedle Pieczewo ze Śródmieściem oraz dworcem kolejowym Olsztyn Główny. Zostanie też zakupionych 6 tramwajów oraz powstanie niemal 10 km ścieżek rowerowych. Zgodnie z podpisanym aneksem budżet projektu wnosi ponad 527 mln zł, z czego ponad 429 mln zł zostało przeznaczone na wydatki kwalifikowalne. Wartość dofinansowania ze środków POPW wyniesie ponad 365 mln zł. Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31 marca 2023 r.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że do Olsztyna trafi aż o 188 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. Inwestycja poprawi transport publiczny w mieście. Dzięki temu więcej osób będzie mogło z niego korzystać, co też pozytywne wpłynie na środowisko. Niezmiennie cieszymy się również, że z POPW finansowane są inwestycje, na które – gdyby nie środki unijne – czekalibyśmy długimi latami – mówi Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę o dofinansowanie projektu ,,Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa” już w 2017 roku, jednak ceny ofert złożonych w przetargu znacząco przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację projektu. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w lipcu 2018 roku.

– Ponieważ osobiste kontakty zawodowe ogranicza trwająca pandemia aneks został podpisany korespondencyjnie. Także w tym trudnym czasie nasze priorytety się nie zmieniają i beneficjenci oraz wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie Agencji – dodaje ekspert.

Unijne pieniądze na lokalną gospodarkę

Celem działań na rzecz wschodniej części Polski jest wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności oraz zbliżenie PKB na mieszkańca tego regionu do średniej unijnej. W ciągu dwunastu lat obejmujących dwie perspektywy budżetu unijnego, realizowano szereg przedsięwzięć w ramach programu operacyjnego dedykowanego wschodniej Polsce, czyli województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

PARP zarządza operacyjnie Programem Operacyjnym Polska Wschodnia od 2007 roku. W obecnym perspektywie UE na lata 2014-2020 budżet programu wynosi prawie 7 mld zł, z czego ok. 3 mld zł przeznaczone jest dla przedsiębiorstw. Do województwa warmińsko-mazurskiego trafiło już ponad 770 mln zł.

Zobacz przykłady innych projektów z działania „Zrównoważony transport miejski” POPW. 

Opublikowano: 26.03.2020 13:07
Poprawiono: 26.03.2020 18:23
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: