2 kwietnia 2020

Startupy ze wschodniej Polski – rekordowa liczba złożonych wniosków

31 marca br. zakończyła się IV runda naboru wniosków o dofinasowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. W ciągu dwóch miesięcy (runda trwała od 1 lutego) wnioski o dofinansowanie złożyło 57 przedsiębiorców, którzy pozytywnie przeszli proces inkubacji. W ramach tej rundy nadesłano największą liczbę wniosków z dotychczasowych rund. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów to 55,78 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.

W konkursie mogą się zgłaszać firmy z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oferowany jest dwuetapowy system wsparcia startupów, który pomaga młodym przedsiębiorcom w realizacji innowacyjnych pomysłów.

Pierwszy etap tego systemu stanowi poddziałanie 1.1.1 POPW „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Platformy startowe, tworzone przez parki naukowo-technologicznych oraz inkubatory, wspierają startupy m.in. w weryfikacji modeli biznesowych, oferują wsparcie prawne i księgowe, zapewniają warsztaty i szkolenia.

Kolejny etap – realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” – skierowany jest do startupów gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach pierwszego etapu. Celem tego poddziałania jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 1 mln zł, przy co najmniej 15-procentowym wkładzie własnym.

Przyjmowanie wniosków do konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” trwa (w podziale na siedem rund) od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r. Pula środków wynosi 300 mln zł. W obecnie trwającej V rundzie aplikacje można przesyłać do 31 maja br.


Więcej informacji: „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Opublikowano: 02.04.2020 20:52
Poprawiono: 07.04.2020 12:39
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: