9 kwietnia 2020

W obliczu pandemii PARP wprowadza zmiany w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia

Działając zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, PARP wprowadza zmianę w systemie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursach POPW.

Posiedzenia Paneli Ekspertów, które dotychczas odbywały się z osobistym udziałem wnioskodawcy, będą przeprowadzane w formie wideokonferencji. Daty i szczegóły techniczne posiedzeń zostaną każdorazowo ustalone z wnioskodawcą.

Działanie Agencji jest podyktowane troską o zdrowie pracowników PARP oraz wnioskodawców zainteresowanych programami wdrażanymi przez Agencję.

W związku z powyższym zaktualizowany został:

  • regulamin konkursu nr 1, ogłoszony w 2019 r. w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,
  • regulamin konkursu nr 5, ogłoszony w 2019 r. w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP,
  • regulamin konkursu nr 1, ogłoszony w 2019 r. w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję (etap I),
  • regulamin konkursu nr 4, ogłoszony w 2019 r. w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję (etap II).

Z uwagi na obecną trudną sytuację wnioskodawców, również w regulaminie konkursu poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” usunięty został okres ważności Raportu z inkubacji. Wprowadzona zmiana oznacza, że Raport będzie ważny przez cały czas trwania konkursu, a nie jak dotychczas przez 9 m-cy od zakończenia inkubacji w Platformie Startowej.

Dodatkowo, w II etapie konkursu „Wzór na konkurencję” (działanie 1.4 POPW) o 2 miesiące został wydłużony okres ważności Strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie. Dzięki tej zmianie wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek w terminie do 6 m-cy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu Strategii.

Zmiany w regulaminach konkursów obowiązują od 8 kwietnia 2020 r.

www.parp.gov.pl/popw

Opublikowano: 09.04.2020 12:19
Poprawiono: 17.04.2020 15:32
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: