24 kwietnia 2020

Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych

Warszawska spółka WBS Audyt to firma, która specjalizuje się w badaniach poprzedzających fuzje i przejęcia, w ocenie ryzyka przestępstw gospodarczych oraz w usługach dotyczących debiutów i obecności spółek na giełdzie papierów wartościowych. Dodatkowo pracownicy spółki świadczą usługi doradcze z zakresu kontroli i procedur wewnętrznych oraz bezpiecznego i efektywnego rozliczania podatków.

W ramach realizacji projektu firma uruchomiła wewnętrzną platformę audytorską. System optymalizuje proces badania sprawozdań finansowych, umożliwia managerom pełny nadzór nad poszczególnymi projektami, ułatwia obieg dokumentów i wykorzystanie podpisu elektronicznego. W ramach wdrożenia platformy przeprowadzono także szkolenia dla kadry spółki. 

  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
  • Nazwa Beneficjenta: WBS Audyt Sp. z.o.o.
  • Wartość projektu: 467 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 266 000,00 zł
Sala konferencyjna, w której znajduje się ekran, stół oraz trzy osoby.
Sala konferencyjna, zbliżenie na laptop i rękę, która go obsługuje.
Sala konferencyjna, dwie osoby patrzą na ekran.
Opublikowano: 24.04.2020 02:14
Poprawiono: 24.04.2020 02:14
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: