29 kwietnia 2020

Orient Style - promocja produktów branży jubilerskiej za granicą

Orient style działa na rynku jubilerskim od 2006 roku. Od samego początku współpracuje zarówno z największymi polskimi firmami jubilerskimi, jak i mniejszymi zakładami złotniczymi. W swojej ofercie posiada wysokiej klasy kamienie szlachetne i półszlachetne do oprawy, a także gotowe wyroby z kamieni, korala, pereł, srebra, złota i tytanu.

Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży MODA POLSKA dla sektora jubilerskiego, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach projektu firma wzięła udział w licznych wydarzeniach targowych, m.in. w Chinach, USA, Niemczech, Polsce. Celem projektu było promowanie produktów branży Moda Polska dla sektora jubilerskiego zagranicą, rozwój eksportu, wzrost konkurencyjności firmy ORIENT STYLE oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Realizacja projektu przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów z klientami i podpisania zagranicznych kontraktów handlowych oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

W wyniku realizacji projektu znacznie wzrósł udział przychodu ze sprzedaży na eksport w stosunku do całego przychodu firmy. Podczas gdy w roku poprzedzającym złożenie wniosku wynosił on zaledwie 1,27%, w roku 2017 (pierwszy rok realizacji projektu) stanowił on już 33,54%, natomiast w roku 2018 przekroczył połowę (51,23%).

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie firma wyeksportowała swoje wyroby jedynie do 3 krajów: Austrii, Szwecji i Dani. W wyniku realizacji projektu rozwinął się eksport do kolejnych krajów: Niemcy, Słowacja, Litwa, Wielka Brytania, Francja, Australia, Kanada, USA, Włochy, Irlandia, Holandia, Czechy.

Firma stała się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. Oprócz nawiązywania nowych kontaktów, na kolejnych edycjach targów pojawiają się dotychczasowi klienci zagraniczni, co świadczy o zaufaniu do marki naszej firmy, a przede wszystkim do jakości produktów.

  • Nazwa poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand
  • Nazwa projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiebiorstwa Orient Style - wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą.
  • Nazwa Beneficjenta: Orient Style Marzena Staniszewska-Mysiara
  • Wartość projektu: 304 302,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 210 290,00 zł

 

Zdjęcia stoiska z szyldem Orient Style, ladami z biżuterią
Zdjęcie sotiska z szyldem firmy Orient Style, widok filmowania osoby na soisku
Zdjęcie soiska z szyldem firmy Orient Style, osobą na stoisku, gablotami z biżuterią
Opublikowano: 29.04.2020 22:23
Poprawiono: 30.04.2020 09:12
Modyfikujący: Aneta Zielińska-Sroka
Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka
Autor dokumentów: