11 maja 2020

Strategia wzornicza firmy SPECMED - Innowacyjny System Komunikacji z Pacjentem

SPECMED Sp.z o.o. NZOZ to Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych. Jest firmą medyczną z długoletnim stażem. Od chwili założenia w 2001 roku przychodnia rozwinęła się z przychodni mającej kilka poradni w duży kompleks przychodni POZ oraz poradni specjalistycznych.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie konkurencyjności Specmed Sp.z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek medyczny innowacyjnych usług: podstawowej opieki zdrowotnej, poradnictwa specjalistycznego, medycyny pracy, diagnostycznych. Usługi te są realizowane za pomocą wdrożonego innowacyjnego Systemu. Konieczność wdrożenia Systemu stanowiło podstawową rekomendację Strategii. Dzięki temu nastąpił wzrost wykorzystania wzornictwa oraz zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem.

W ramach projektu zakupiono sprzęt diagnostyczno-zabiegowy m.in: zestaw endoskopowy, ultrasonograf, analizator immunochemiczny, zestaw diagnostyczno-zabiegowy - Tympanometr.

Podstawowym efektem realizacji projektu jest Innowacyjny System Komunikacji z Pacjentem.

W obrębie systemu realizowane i dokumentowane są procesy obsługi, diagnozy i leczenia pacjentów Specmedu. Dzięki temu Specmed mógł rozpocząć świadczenie zinformatyzowanych usług medycznych łączących w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Inwestycja w zaawansowany model obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi IT umożliwiła polepszenie wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, efektywne wykorzystanie potencjału personelu medycznego oraz efektywne wykorzystanie czasu klienta i pracowników firmy.

Realizacja projektu zapewniła Wnioskodawcy wzrost przychodów, większą identyfikację marki oraz wzrost lojalności klientów.

  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED poprzez wdrożenie strategii wzorniczej
  • Nazwa Beneficjenta: SPECMED Sp.z o.o.
  • Wartość projektu: 4 588 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 719 830,00 zł

Zdjęcie monitora z klawiaturą i kawałkiem urządzenia medycznego
Zdjęcie urządzenia medycznego i łóżka lekarskiego
Zdjęcie aparatury medycznej
Opublikowano: 11.05.2020 22:55
Poprawiono: 11.05.2020 22:55
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka
Autor dokumentów: