14 maja 2020

Unieważnienie rekrutacji nr ref.: MS/S/SS/DKW/03/20.

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów nr ref.: MS/S/SS/DKW/03/20.
Rekrutacja została unieważniona z powodu nie wybrania kandydata.

Opublikowano: 14.05.2020 12:08
Poprawiono: 14.05.2020 12:08
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: