21 maja 2020

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: S/SS/DWI/02/20

Rekrutacja została unieważniona z powodu nie wybrania kandydata.

Opublikowano: 21.05.2020 12:09
Poprawiono: 21.05.2020 12:09
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: