Pomiń nawigację

29 maja 2020 r.

Na jakie wsparcie może liczyć branża turystyczna?

Pożyczki do 500 tys. zł na 7 lat dla Polski Wschodniej, „voucher turystyczny”, zwrot składek z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz kampania „Odpoczywaj w Polsce” – to główne tematy, o których rozmawiano we wtorek 26 maja podczas inauguracyjnej wideokonferencji dla przedsiębiorców z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

Wirtualne bezpłatne spotkania mają na celu przedstawienie rozwiązań i przepisów antykryzysowych, przygotowanych przez rząd dla różnych branż. Organizatorami konferencji są Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przez COVID-19 cierpi turystyka

Tematem pierwszej konferencji było „Pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej”. Otwierając wydarzenie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, wskazał, że celem ministerstwa jest pomoc przedsiębiorcom – poszkodowanym wskutek pandemii COVID-19 – w pozyskiwaniu środków z tarczy antykryzysowej.

Wiceszef MR wyraził też nadzieję, że wakacje przyniosą już początek ożywienia w branży i zaapelował do Polaków o to, aby za cel wypoczynku wybrali właśnie krajowe atrakcje, co będzie bezpośrednim i szybkim wsparciem dla rodzimej turystyki

Ocenił również, że konferencja może być inspiracją do następnych procesów legislacyjnych.

Następnie eksperci mówili o szczegółach rozwiązań oferowanych przez tarczę antykryzysową. M.in. o tym, jak wygląda kwestia zwrotu składek wpłaconych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i dokapitalizowania tego funduszu. Była także mowa o „voucherach turystycznych”, które budzą duże zainteresowanie zarówno organizatorów turystyki, jak i samych konsumentów. Poruszono też tematy kampanii „Odpoczywaj w Polsce” oraz projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” w kontekście zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

W konferencji wzięli udział: dr Dominik Borek, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Przemysław Derwich, dyrektor biura w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dr Dominik Borek przedstawił szczegóły przepisów dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej. Obok nich jest jeszcze tarcza finansowa.

We wznawianiu działalności w branży turystycznej pomocne będą wytyczne Ministerstwa Rozwoju dotyczące obiektów hotelarskich, kempingów, gastronomii dostępne na stronie www.gov.pl/rozwoj/wytyczne-dla-branz. Z kolei na stronie turystyka.gov.pl dostępny jest wykaz wszystkich obiektów hotelarskich w kraju. Pozostałe obiekty turystyczne – m.in. agroturystyczne – ewidencjonowane są przez urzędy gmin. Co ważne, zgodnie z prawem domniemywa się, że w obiektach spoza oficjalnych list nie są spełnione wymagania sanitarne.

Zwrot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Jakie są możliwości zwrotu składek wpłaconych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny? Chodzi o składki dotyczące imprez, które nie doszły do skutku ze względu na pandemię. Otóż, gdy podróżny odstąpi od umowy (w trybie określonym w art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej (w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy), a co ma bezpośredni związek z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, wówczas przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Przedsiębiorca turystyczny w takim przypadku może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o zwrot wpłaty. Jednak powinien to zrobić nie później niż 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Skorzystanie z tej możliwości ułatwia specjalna aplikacja przygotowana przez UFG.

„Voucher turystyczny”

Dodatkowym wsparciem dla organizatorów imprez turystycznych jest przesunięcie terminu skuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy o imprezę turystyczną. Przepis ten ma na celu pogodzenie interesów przedsiębiorców i konsumentów. A chodzi o to, że faktyczne rozwiązanie umowy następuje dopiero po upływie 180 dni. Tyle czasu ma biuro podróży na zaproponowanie turyście np. skorzystania z vouchera na inne usługi turystyczne w zastępstwie tych, które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii.

Przepisy zakładają, że kwota vouchera nie może być niższa niż faktyczna wpłata klienta, ale organizator turystyki może zwiększyć jego wartość. To sposób na zachęcenie turystów do tego, aby od umowy nie odstępowali. Voucher jest ważny przez rok – ale chodzi tu o datę zakupu wycieczki, a nie samego wyjazdu na wczasy.

Za chwilę startuje kampania „Odpoczywaj w Polsce”

Z kolei dyr. Jacek Janowski mówił o kampanii „Odpoczywaj w Polsce” przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Ma ona wystartować na początku czerwca, a jej celem jest zachęcenie turystów do wypoczynku w kraju i wspierania w ten sposób polskiego sektora turystycznego po rozluźnieniu czy zniesieniu rygorów związanych z sytuacją epidemiczną. Kampania jest skierowana do bardzo szerokiego grona turystów – rodzin z dziećmi, seniorów, singli czy par.

Wszelkie informacje o ciekawych miejscach i certyfikowanych obiektach oraz o samej kampanii będą dostępne stronie odpoczywajwpolsce.pl.

Według sondaży 87 proc. turystów planujących wyjazd w maju br. chciało zrealizować go w kraju. A ważnym elementem wskazań była jakość i cena obiektu noclegowego lub atrakcji turystycznej. Nowym elementem wskazań turystów są względy higieny i bezpieczeństwa sanitarnego.

Finansowe wsparcie dla MŚP z Polski Wschodniej

Przemysław Derwich, dyrektor biura w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, zaprezentował projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, który jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Instrument ten ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej we wschodniej Polsce – i dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Dlaczego warto? Wartość pożyczki wynosi do 500 tys. zł, maksymalny okres spłaty to 84 m-ce, a oprocentowanie wynosi od 0,92% w skali roku i jest stałe w całym okresie finansowania. Z kolei karencja w spłacie pożyczki sięga do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Pożyczkobiorca nie ponosi też żadnych opłat z tytułu prowizji, udzielenia i obsługi pożyczki. Środki mają pomóc podnieść zróżnicowanie i jakość usług oraz wydłużenie sezonu turystycznego w regionie.

Na dodatkowe preferencje mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzą tzw. Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo www.greenvelo.pl oraz prowadzący działalność nie dłużej niż 2 lata (start-up’y). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bgk.pl/turystyka.

Wideo z konferencji: link.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 29.05.2020 15:35
Poprawiono: 01.06.2020 11:15
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: