3 czerwca 2020 r.

Wpływ pandemii na kompetencje marketingowe – raport Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Raport został opublikowany 25 maja br.

Marketingowe Kompetencje Przyszłości to publikacja, która ma pomóc w opracowaniu rekomendacji usług rozwojowych dla sektora komunikacji marketingowej.

Wnioski płynące z raportu

  • Wiele firm w dobie pandemii koronawirusa koncentruje się na utrzymaniu działalności biznesowej, dlatego widoczny jest spadek ich zainteresowania ofertą szkoleniową. Z drugiej strony, nadzwyczajna sytuacja ujawnia braki kompetencyjne w firmach i potrzebę ich uzupełnienia. Chodzi o obszary szczególnie ważne dla biznesowej stabilności oraz efektywnego radzenia sobie ze skutkami kryzysu.
  • Kluczowa jest strategia i umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na biznes w perspektywie krótko- i długoterminowej. W obliczu różnych ograniczeń (w tym budżetowych) istotny jest również trafny dobór najefektywniejszych działań.
  • Kreatywność, innowacyjność, zwinność i elastyczność w działaniu umożliwiają zdobycie przewagi konkurencyjnej w kryzysowej sytuacji.
  • Rozwój technologii i jej optymalne wykorzystanie, pozwalają w wielu przypadkach nie tylko przezwyciężyć fizyczne bariery, z którymi mierzymy się w dobie COVID-19, ale również zaproponować klientom/konsumentom rewolucyjne rozwiązania i usprawnienie procesów decyzyjnych wewnątrz firmy.
  • Nieoczekiwane sytuacje wymagają otwartości i elastyczności pracowników, jak również świadomego i odpowiedzialnego przywództwa w zarządzaniu zmianą. Kompetencje miękkie pozwalają lepiej i szybciej pokonywać trudności zarówno na poziomie firmy, jak i jednostki.
  • Szkolenia i działania wspierające rozwój firm oraz kompetencje pracowników są niezbędne i powinny być rozwijane.
  • Istotną kwestią jest zrozumienie potrzeb konsumentów i wpisanie się w nie w naturalny i wiarygodny sposób.

--------------

O Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

To inicjatywa wspierająca edukację branży. Rada reprezentuje sektor gospodarki w rozmowach z pozostałymi uczestnikami rynku. Wyznacza standardy kompetencji, a przede wszystkim dąży do tego, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Członkowie Rady pracują nad tym, aby lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej.

Organizacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków unijnych, a wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.radasektorowa-komunikacja.pl


Opublikowano: 03.06.2020 19:27
Poprawiono: 03.06.2020 17:27
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: