10 czerwca 2020

W konkursie „Internacjonalizacja MŚP” złożono wnioski na kwotę prawie 26 mln zł

55 wniosków na łączną kwotę prawie 26 mln zł złożyli przedsiębiorcy w pierwszej rundzie organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu „Internacjonalizacja MŚP” w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. To niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Walka toczy się o wsparcie z funduszy unijnych kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm ze wschodniej Polski. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł. PARP rozpoczęła już weryfikację wniosków.

Osłabieni kryzysem polscy przedsiębiorcy szukają możliwości zaistnienia na rynkach zagranicznych. Dowodem na to jest większa rok do roku o prawie 30 sztuk liczba wniosków złożonych w konkursie, którego celem jest sfinansowanie ze środków unijnych kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. W zakończonej rundzie przedsiębiorcy złożyli ponad 50 wniosków na łączną kwotę 25,8 mln zł. W ubiegłym roku złożonych zostało 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 9,5 mln zł.

W obliczu kryzysu staramy się jak najbardziej ułatwiać firmom funkcjonowanie i starania o uzyskanie unijnego wsparcia. Dlatego w tym roku w konkursie wprowadziliśmy nowość i znieśliśmy limit na koszty udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych. To mogło wpłynąć na tak duże zainteresowanie konkursem – mówi Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Do dofinansowania kwalifikowały się także koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności. Pieniądze z konkursu można również przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem, który musiały spełnić firmy, by ubiegać się o finansowanie ze środków unijnych, było posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł w przypadku wybrania kierunku ekspansji na co najmniej z rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz nawet 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

„Internacjonalizacja MŚP” jest działaniem skierowanym do firm działających w makroregionie Polska Wschodnia, czyli na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Pierwsza zakończyła się 28 maja, a nabór do drugiej rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 7 września br.

Więcej informacji: link.


Opublikowano: 10.06.2020 08:00
Poprawiono: 10.06.2020 14:45
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: