10 czerwca 2020

UE – Wietnam: Zgromadzenie Narodowe Wietnamu ratyfikuje umowy o wolnym handlu (EVFTA) i ochronie inwestycji (EVIPA)

Udostępnij

8 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Narodowe Socjalistycznej Republiki Wietnamu ratyfikowało zawarte pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem umowy o wolnym handlu (EU-Vietnam Free Trade Agreement - EVFTA) oraz o ochronie inwestycji (EU-Vietnam Investment Protection Agreement - EVIPA).

Celem umów jest liberalizacja oraz ułatwienie handlu i inwestycji pomiędzy UE i Wietnamem. EVFTA zakłada stopniowe zniesienie w ciągu najbliższych dziesięciu lat praktycznie wszystkich (99%) ceł we wzajemnym obrocie handlowym, w tym na główne produkty eksportowane z UE do Wietnamu, takie jak maszyny, samochody i chemikalia. Umowa zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące barier pozataryfowych w sektorze motoryzacyjnym. Ułatwiony ma zostać dostęp europejskich przedsiębiorstw do rynku wietnamskich zamówień publicznych, w tym także w kontekście projektów o znaczeniu strategicznym. Firmy unijne będą mogły uczestniczyć w przetargach wietnamskich ministerstw i przedsiębiorstw państwowych, a także dwóch największych wietnamskich miast - Hanoi i Ho Chi Minh City.

EVFTA wejdzie w życie w terminie 60 dni od daty formalnego zawiadomienia UE przez Wietnam o fakcie ratyfikacji, a zatem należy się spodziewać, że będzie to miało miejsce w sierpniu br. Z kolei EVIPA wejdzie w życiu dopiero po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Więcej informacji na temat relacji handlowych i umów UE – Wietnam dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Agata Kudelska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network

Zobacz więcej podobnych artykułów