10 czerwca 2020

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw (S/DIP/05/20)

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw (S/DIP/05/20)

Urszula Świergocka, Warszawa

Kandydatka w największym stopniu spełnia wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

Opublikowano: 10.06.2020 10:45
Poprawiono: 10.06.2020 10:45
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska
Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska
Autor dokumentów: