19 czerwca 2020

Razem zrobią więcej! PARP przyznała ponad 180 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w konkursie na produkty sieciowe

Ponad 180 mln zł ze środków unijnych dostaną firmy, których projekty spełniły kryteria konkursu „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór i ogłosiła właśnie wyniki w ostatniej IV rundzie konkursu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub ich konsorcjów ze wschodniej Polski. Jego celem jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS).

Firmy, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów i otrzymają unijne wsparcie w poddziałaniu 1.3.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (zobacz listę), działają w takich sektorach jak turystyka, handel i usługi, reklama i zdrowie. W sumie całkowity koszt wybranych projektów to prawie 300 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 180.

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży pakietowa oferta, produkt lub usługa, zaprezentowana pod jednym, spójnym szyldem. Pozornie rozproszone przedsiębiorstwa łączą siły i  tworzą jedną markę. To szczególnie atrakcyjna droga biznesowego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, które podejmując współpracę, mogą zrealizować naprawdę duże przedsięwzięcia – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Każdy z wybranych projektów przewiduje tworzenie i rozwijanie innowacyjnego produktu sieciowego w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z makroregionu Polska Wschodnia (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) o ponadregionalnym oddziaływaniu.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych lub opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji danego produktu. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju wnioskowanej pomocy, minimalny wkład własny wynosił 20 proc. wartości projektu.

Więcej informacji: link.


Opublikowano: 19.06.2020 08:00
Poprawiono: 18.06.2020 21:56
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: