19 czerwca 2020

Konkurs „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” – w 5. rundzie złożono wnioski na ponad 44,5 mln zł

14 czerwca zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w V rundzie konkursu.
W naborze – wydłużonym ze względu na COVID-19 – zgłosiło się o wsparcie w wysokości ponad 44,5 mln zł aż 46 młodych firm.

Obecnie trwa weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Kolejna przedostatnia VI runda konkursu trwa do 31 lipca br. Mogą się zgłaszać mikro- i małe przedsiębiorstwa typu start-up.

Celem konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, oraz chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematycznie zwiększać sprzedaż.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

W programie można się ubiegać maksymalnie o 1 mln zł, a wkład własny musi stanowić minimum 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji na stronie działania

Opublikowano: 19.06.2020 10:54
Poprawiono: 19.06.2020 10:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: