19 czerwca 2020

Ministerstwo Rozwoju: zrównoważone finansowanie inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa

Więcej miejsc pracy, wyższe – również – krótkoterminowe zyski, większe oszczędności w dłuższej perspektywie, a także poprawa wizerunku firmy – to korzyści, które uzyskają przedsiębiorcy podejmujący działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. „Nie musimy wybierać pomiędzy zyskownością a byciem zrównoważoną firmą” – podkreślała Aneta Piątkowska z Ministerstwa Rozwoju podczas kolejnego webinarium z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

Organizatorami cyklu edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców jest resort rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem wtorkowego webinarium było „Zrównoważone finansowanie – dlaczego i w jaki sposób dotyczy to mojej firmy?”.

„Kryzys COVID-19 uderzył w nas wszystkich i uwypuklił też inne problemy, z jakimi się mierzymy, ale traktujemy je jako odległe, np. kryzys klimatyczny, nierówności społeczne czy problemy demograficzne” – mówiła Aneta Piątkowska, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych MR. „Ten kryzys bardzo dobrze unaocznił skalę wyzwań i połączenia zarówno międzysektorowe, jak i powiązania między gospodarkami na całym świecie. Pokazał jak bardzo gospodarki narodowe są od siebie zależne” – zaznaczyła.

Jej zdaniem cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ, stają się obecnie jeszcze ważniejsze niż w momencie ich powstania w 2015.r., mimo że „kryzys odciśnie swoje piętno na ich realizacji oddziałując na wiele obszarów z różną siłą”. Według Piątkowskiej, to orientacja firm sektora publicznego i prywatnego na cele długoterminowe pozwoli uczynić gospodarkę europejską bardziej zrównoważoną i odporną na kryzysy.

Dlatego tak ważne jest przekonanie przedsiębiorców do stosowania w działalności gospodarczej finansowania w zrównoważone inwestycje. Termin ten oznacza włączenie zasad środowiskowych, społecznych i zarządzania (tzw. czynniki ESG) do decyzji biznesowych, rozwoju gospodarczego i strategii inwestycyjnych.

Mimo konieczności poniesienia początkowych nakładów finansowych, np. w zmianę linii technologicznej czy na wdrożenie innych rozwiązań ekologicznych, przedsiębiorstwo inwestujące w zrównoważony rozwój osiąga wymierne korzyści w postaci m.in. obniżenia kosztów w dłuższym okresie, wzrostu - również krótkoterminowych –  zysków czy możliwości dostępu do korzystnego finasowania, w przyznawaniu którego istotnym kryterium jest właśnie ukierunkowanie na zrównoważony rozwój.

Jak zaznaczyła Aneta Piątkowska, podczas pandemii lepsze notowania miały spółki, które uwzględniały czynniki ESG. „Nie należy się obawiać budowania strategii firmy w oparciu o czynniki ESG, ważne jest, aby nie pozostawać w tyle za dość szybko kształtującym się otoczeniem regulacyjnym w tym obszarze” – dodała.

Narzędziem, które pomaga identyfikować inwestycje wspierające zrównoważony rozwój i klasyfikować działalności gospodarcze na niego nastawione jest taksonomia. „Taksonomia zrównoważonego finansowania wskazuje, które wydatki na naprawę gospodarczą muszą być traktowane również jako te na rzecz zrównoważonego rozwoju” – wyjaśnia ekspertka MR.
Są to inwestycje przyczyniające się do m.in. łagodzenia zmian klimatu, przystosowania do zmian klimatu czy ochrony zasobów wodnych i morskich.

Taksonomia to bardzo istotne narzędzie w związku z ogłoszonym w maju unijnym pakietem zawierającym plan odbudowy dla Europy. Przewiduje on wsparcie w wysokości 750 mld euro w formie grantów i pożyczek na inwestycje w „zieloną, cyfrową i odporną Europę”. Zawiłości taksonomii próbował przybliżyć na konkretnych przykładach Maciej Bukowski z Wise Europa.

Rafał Rudzki z Deloitte Polska podkreślał, że dla przedsiębiorców bardzo ważna jest wiedza o tym, jakie obszary będą preferowane przy dostępie do korzystnego finansowania. Wyjaśnił, że przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże, pod presją rynku, regulacji i konsumentów , stanęły dziś przed wyzwaniami, a jednocześnie nowymi możliwościami biznesowymi wynikającymi z konieczności dostosowania działalności biznesowej do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem klimatycznym.

„Już widzimy na rynku polskim, że coraz więcej instytucji sięga po rozwiązania sprawdzone na bardziej dojrzałych rynkach, ukierunkowane na łączeniu zysku z innymi pozafinansowymi aspektami” – mówił Rudzki. „Strategiczne planowanie i wdrażanie tych rozwiązań pozwoli na bycie zauważonym przez klientów. Lepiej i łatwiej będzie rozmawiać z przedstawicielami organizacji wspierających rozwój biznesu i instytucji finansowych, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału na przyszłość” – uzupełnił.

Aneta Piątkowska zwróciła też uwagę, że są firmy, które obawiają się zrównoważonego finansowania. „Są wygrani, ale są też tacy, którzy muszą się trochę bardziej postarać, żeby osiągnąć zyski. I oni mogą postrzegać zrównoważone finasowanie jako pewne ryzyko, zagrożenie. Niesłusznie, bo w długim okresie na pewno przyczyni się to do lepszej bazy dla prowadzonego biznesu” – stwierdziła.

Jak poinformował Adrian Pieńkowski z Krajowego Punktu Kontaktowego, przedsiębiorcy, którzy poszukują wsparcia na realizację inwestycji, w tym również na rzecz zrównoważonego rozwoju, mogą je znaleźć w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Są to m.in. programy EaSi (na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), Life (na rzecz środowiska i klimatu), COSME (na rzecz konkurencyjności i innowacji).

 

Kolejne webinaria z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, które odbyły się w środę 17 czerwca i czwartek 18 czerwca dotyczyły zamówień publicznych w dobie epidemii, w tym praktycznych wskazówek dot. prowadzenia postępowań – oraz ochrony miejsc pracy i wsparcia przedsiębiorców ze środków FGŚP i FP.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Opublikowano: 19.06.2020 16:00
Poprawiono: 19.06.2020 16:03
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: