23 czerwca 2020

Prawie 327 mln zł z UE dla ponad 1,1 tys. firm na promocję zagraniczną

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła 6. edycję konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy wybrane do dofinansowania otrzymają łącznie prawie 327 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na promocję swoich marek na rynkach zagranicznych. Ta edycja programu była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby pozytywnie ocenionych projektów.

Takie programy jak „Go to Brand”, są dużą pomocą w kreowaniu rodzimych produktów i usług. Są też szansą na zaistnienie i rozwinięcie biznesowych skrzydeł na światowych rynkach. I cieszę się, że nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie z tej pomocy skorzystali – mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Do naboru, który trwał od 11 lutego do 11 marca br. zgłosiło się 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r. Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 z nich. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów obecnej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, a przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15 proc.

Wiele polskich firm wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą dotacji upowszechnienie polskich marek  będzie łatwiejsze, a rozpoznawalność firm za granicą jeszcze większa mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Najwięcej projektów złożyły przedsiębiorstwa z branży IT oraz modowej i kosmetycznej, a także budowlanej. „Go to Brand” kierowany jest do firm z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również wizerunek polskiej gospodarki oraz poziom polskiego eksportu.

Zainteresowanie bieżącą edycją programu „Go to Brand” przerosło nasze oczekiwania. Chcemy aby polscy przedsiębiorcy nieustannie się rozwijali i walczyli o zagraniczną promocję swoich produktów oraz usług. W kryzysie te pieniądze wydają się im jeszcze bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu promocję marek produktowych, mieszczące się ramach opisanych w tzw. Branżowych Programach Promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Dotyczą one sektorów: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody, kosmetyków, IT/ICT, jachtów i łodzi, żywności, sprzętu medycznego, mebli oraz usług prozdrowotnych.

W ramach projektów realizowanych z poddziałania 3.3.3 POIR, przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej i działań promocyjnych.

Sprawdź listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/go-to-brand.

Go to brand, Złożono 1575 wniosków, 1117 firm otrzyma dofinansowanie na kwotę 326,7 mln zł

Opublikowano: 23.06.2020 14:25
Poprawiono: 23.06.2020 14:37
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: