16 lipca 2020

Prawie 900 firm skorzystało już ze środków unijnych w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP”

Ponad pół tysiąca wniosków złożyły firmy w trzech ostatnich rundach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy”. W sumie na oba etapy konkursu, czyli dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych przy opracowaniu nowych produktów i technologii oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań do przedsiębiorców popłynęło wsparcie w wysokości ponad 220,5 mln zł ze środków unijnych. Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach, a więc wniosek można wypełnić w dogodnym terminie.

W sumie do tej pory w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” PARP podpisał 889 umów o dofinansowanie ze środków unijnych. Najczęściej o takie wsparcie starają się firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego (864 złożone wnioski), zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (487 złożonych wniosków) oraz informacją i komunikacją (471 złożonych wniosków).

Najważniejszy jest pomysł

O wsparcie z funduszy unijnych w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” mogą starać się mikro, małe i średnie firmy, a konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pomyślne ukończenie pierwszego etapu (usługowego) daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

„Bony na innowacje dla MŚP” to jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Firmy, które nie mają potencjału w tym zakresie, a chcą się rozwijać w oparciu o swoje innowacyjne pomysły otrzymują realną pomoc w przeprowadzeniu prac B+R. Jak dotąd do przedsiębiorców trafiło w ramach konkursu ponad 220,5 mln zł – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Tylko w trzech ostatnich rundach pierwszego etapu konkursu o wsparcie na kwotę w sumie 152,1 mln zł wnioskowały 544 przedsiębiorstwa. Do Agencji trafiły także 22 wnioski o dofinansowanie w drugim etapie na kwotę 10,2 mln zł.

Równolegle do pierwszego i drugiego etapu trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. W trzech ostatnich rundach konkursu do PARP wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie takich projektów na kwotę 2,1 mln zł. W tym wypadku innowacje powinny być produktowe, a przedsiębiorcy muszą wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, w tym np. seniorów.

Innowacyjny pomysł na rozwiązania, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, w tym seniorów, to na pewno wyzwanie. Dlatego też mniej jest firm, które chcą walczyć o dofinansowanie na opracowanie takich pomysłów. Z drugiej strony – mniejsza konkurencja to większe szanse na wsparcie i sukces rynkowy produktu – mówi Anna Forin.

Jedynie 15 proc. wkładu własnego

W ramach I etapu konkursu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 340 tys. zł. Całkowity koszt projektu nie może natomiast przekroczyć 400 tys. zł. Przy tym wkład własny firmy może stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów etapu. Dofinansowanie PARP obejmuje usługi jednostek naukowych, które wesprą przedsiębiorstwo w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), technologii czy też nowego projektu wzorniczego.

W drugim etapie konkursu – inwestycyjnym – przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł wsparcia, a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego firmy zależy od jej wielkości oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Nabór wniosków do VIII rundy etapu 1 usługowego potrwa do 30 września. Zakończenie naboru w VIII rundzie (z X rund) dla etapu 2 inwestycyjnego zaplanowano na 8 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy (konkurs ogólny)

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny (konkurs ogólny) 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

 


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 16.07.2020 08:23
Poprawiono: 17.07.2020 11:03
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: