24 lipca 2020

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień EOG i NMF

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. stosuje się Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z dnia 9 lipca 2020 r.

Opublikowano: 24.07.2020 13:44
Poprawiono: 24.07.2020 13:43
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: