29 lipca 2020

Ostatni dzwonek by zdobyć „Dotacje na kapitał obrotowy” z funduszy unijnych

Firmy średniej wielkości, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mają już tylko trzy dni na złożenie wniosku o bezzwrotne wsparcie bieżącej działalności. Firmy mogą otrzymać nawet 430 tys. zł. Nabór zakończy się w piątek 31 lipca br. o godz. 16:00. Wsparcie w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” pochodzi z funduszy unijnych. Z budżetu, który wynosi 2,5 mld zł do przedsiębiorców potrzebujących pomocy trafiło już prawie 712 mln zł.

O pomoc w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy” mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej. Drugi warunek to co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firma, musi także zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa – 43 mln euro.

Pomoc obejmuje finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb przedsiębiorstwa takich jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Kwota dofinansowania, na jakie może liczyć przedsiębiorstwo, to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój, a pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy

Opublikowano: 29.07.2020 12:58
Poprawiono: 29.07.2020 13:12
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: