30 lipca 2020

Mołdawia: Przetarg na dostawę autobusów dla Kiszyniowa

Władze miejskie Kiszyniowa ogłosiły przetarg nieograniczony na dostawę 100 nowych autobusów.

  • Przedmiotem zamówienia jest  dostawa 100 autobusów miejskich kategorii M3, klasa ekologiczna Euro 5.
  • Szacowana wartość zamówienia wynosi 270 000 000 MLD bez VAT (około 13,7 mln EUR).
  • Oferty składać można w terminie od 6 sierpnia 2020 r. do 10 września 2020 r.
    za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące zamówienia dostępne są na mołdawskim portalu zamówień publicznych.

Planowana jest również publikacja ogłoszenia na unijnym portalu zamówień publicznych.

Opublikowano: 30.07.2020 10:41
Poprawiono: 30.07.2020 10:41
Modyfikujący: Michalina Ziomek
Udostępniający: Michalina Ziomek
Autor dokumentów: