30 lipca 2020

Fundusze unijne pomagają wystartować z biznesem na nowo

Przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów zaprzestali prowadzenia działalności, a następnie ponownie ją rozpoczęli mogą liczyć na wsparcie unijne. W ramach działania „Nowy start” koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można korzystać z oferty szkoleniowo-doradczej. Dofinansowanie wynosi 100 proc. i można je przeznaczyć m.in. weryfikację przyczyn wcześniejszej porażki oraz rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy.

W ramach „Nowego startu” od czerwca br. można się zgłaszać do jednego z czterech projektów realizowanych przez Operatorów wyłonionych przez PARP w konkursie. Trzech z nich, „Akademia pozytywnej zmiany”, „Profesjonalny start” oraz „Nowy start – nowe perspektywy” mają charakter ogólnopolski, a na wsparcie w ramach tych projektów będzie mogło liczyć 800 przedsiębiorców. Projekt „Ster na cel” z kolei jest skierowany tylko do przedsiębiorców z województw mazowieckiego, lubelskiego oraz łódzkiego, a pomoc łącznie otrzyma 270 firm.  

Do projektów mogą się zgłaszać wyłącznie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki prawa handlowego. Uczestnicy muszą spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęcie prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnicy programu otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego zidentyfikują oraz przeanalizują przyczyny wcześniejszej porażki biznesowej oraz wzmocnią swoje kompetencje biznesowe. Udział w programie to także szansa, żeby dostosować model biznesowy do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji.

„Nowy start” jest działaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet programu wynosi 15 mln zł.

Więcej informacji: link.


Zobacz więcej podobnych artykułów

Opublikowano: 30.07.2020 17:52
Poprawiono: 30.07.2020 17:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: