12 sierpnia 2020

Konkurs EIC Accelerator EU Green Deal

W pierwszym konkursie w ramach EU Green Deal Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) przyznała ponad 307 mln euro  64 nowatorskim start-upom, których projekty wpisują się w cele europejskiej strategii  Zielonego Ładu, a także przyczynią się do wspierania planu naprawy Europy dotkniętej pandemią Covid-19.

Wśród nagrodzonych projektów są dwa projekty z Polski. Komisja Europejska opublikowała wyniki naboru wniosków do EIC Acceleratora zakończonego 19 maja 2020 r.

Zwycięskie projekty obejmują innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym i morskim, a także rozwiązania związane z opracowaniem zaawansowanych materiałów lub technologii dla Internetu Rzeczy.

Ponad jedną trzecią wybranych firm kierują kobiety (trzykrotny wzrost liczby firm ubiegających się o grant w stosunku do poprzednich rund EIC Acceleratora). Wzrost ten jest efektem wprowadzonego po raz pierwszy do konkursu EIC Accelerator warunku, który miał zagwarantować, że co najmniej jedna czwarta firm zaproszonych na końcowe rozmowy kwalifikacyjne będzie miała kobiety na stanowiskach dyrektorskich (.

64 wybrane start-upy i MŚP mają siedziby w różnych krajach, w tym w 17 państwach członkowskich UE,  z których siedem to kraje nadrabiające zaległości w zakresie badań i innowacji.  Ostatni konkurs EIC Accelerator był, jak dotąd, najbardziej zróżnicowanym geograficznie konkursem EIC.

Polskimi beneficjentami majowego EIC Acceleratora są:

  • Wrocławska firma Syntoil SA z projektem CBreCYCLE, który skupia się na udoskonalaniu technologii recyklingu opon gumowych w sposób bezpieczny dla środowiska.
  • Drugą polską firmą, która zdobyła grant jest UVera z Łodzi. Ich projekt UVERA to innowacyjna, oparta na nauce metoda wytwarzania naturalnej i bezpiecznej ochrony przed promieniowaniem UV. Ponadto produkty te nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Dodatkowym atutem jest fakt, że obie polskie firmy zarządzane są przez kobiety.

Wyniki konkursów EIC Accelerator wskazują na wysoki popyt na finansowanie mieszane (ang. Blended Finance) EIC, które łączy grant i wsparcie kapitałowe. Inwestycje kapitałowe realizowane są za pośrednictwem niedawno utworzonego Funduszu EIC,  który zarządza udziałami kapitałowymi w imieniu Komisji Europejskiej.

Ponadto Komisja Europejska przyznała 562 certyfikaty Seal of Excellence „Green Deal” start-upom i MŚP, aby pomóc tym firmom w uzyskaniu dostępu do finansowania z innych źródeł (krajowych).

Następny nabór EIC Accelerator, którego termin przypada 7 października 2020, pozostanie otwarty na wszystkie obszary innowacji.

(Źródło: Komisja Europejska)

Eryk Rutkowski zapomniał wpisać opis alternatywny.
Opublikowano: 12.08.2020 10:00
Poprawiono: 12.08.2020 12:44
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: artur_starosz
Autor dokumentów: